• Vraag uw demo vandaag nog aan !!
  • Demandez votre démo encore aujourd'hui ! !!

SERVICES

Onderhoud/ Entretien

Onderhoud:

Uw jaarlijks onderhoudt kan bij Coopop Belgium worden uitgevoerd.

Entretien:

Votre entretien annuel peut être effectué chez Coopop Belgium.

 


PICK UP SERVICE

PICK UP Service:

Service vinden wij belangrijk.

Daarin gaan we ver.

Bij onderhoud of reparatie, kan je gebruik maken van deze haal & breng service.

We halen je voertuig op en brengen hem na onderhoud of reparatie weer terug. 

Forfait ophaal & breng service: 

TARIEF : Startprijs bedraagt €25,-
                Afstand tot G-Power €1,00/km

 

 

Voorbeeld : U bevindt zich op 10 km van G-Power:

€25 startvergoeding 

10 x 2 x €1/km = €20

Totale kost: €45

(km's worden naar boven afgerond)

PICK UP Service:

Le service est important pour nous.

En cela, nous allons loin.

Pour l'entretien ou les réparations, vous pouvez faire appel à ce service de ramassage et de dépôt.

Nous venons chercher votre véhicule et nous vous le rendons après l'entretien ou la réparation. 

Tarif forfaitaire pour le service d'enlèvement et de retour : 

TARIFS : Le prix de départ est de 25 €.
                Distance jusqu'à G-Power €1,00/km

Exemple : Vous êtes situé à 10 km de G-Power :

25 € de frais de départ 

10 x 2 x €1/km = €20

Coût total : 45 euros

(les km sont arrondis)